ביטוח פנסיוני

דומה שהשינויים הרבים שעבר תחום זה בשנים האחרונות הותיר את הציבור מבולבל וחסר יכולת הבנה. הבה ננסה לעשות קצת סדר בהבנת הכלים הפנסיונים (תוך כדי שנזכור שניתן לשלב ביניהם) :

המשותף לשלושת הכלים לחסכון הפנסיוני כיום הוא בכך שהם :
1. מאפשרים קבלת קצבה בגיל הפרישה בלבד
2. מאפשרים לקבל הטבות מס בגין הפקדות לאורך שנות העבודה ועד לפרישה.

בפני הציבור (שכירים ועצמאים) – עומדים כיום שלושה אפיקי חיסכון ארוך-טווח לביטחון פנסיוני :

  1. קופות גמל – מכשיר חסכון טהור ללא כיסויים ביטוחי
  2. ביטוחי מנהלים – חסכון לפרישה + כיסויים ביטוחיים ודאיים ומוחלטים בהתחייבות חברות הביטוח.
  3. קרנות פנסיה (החדשות) – חסכון לפרישה + כיסויים חלקיים ומותנים במצב הקרן ובעמיתים.

 1. קופת גמל
היא למעשה קופת חיסכון, שהעובד ומעסיקו (במידה וקיים) מפרישים אליה מידי חודש שעור מסוים משכרו של העובד וכאשר העובד מגיע לגיל פרישה הוא מקבל את הכספים שהצטברו לזכותו בקופה, כספי פיצויים צבורים ניתן למשוך בעת עזיבת עבודה או בעת יציאה לפנסיה.

בדרך כלל בקופת הגמל כל הכסף מופנה לחיסכון ואין בו שום כיסוי או זכות למקרה ביטוח כך שקופת הגמל מייצרת בעיה לעמית בדמות חוסר בביטוח העובד כנגד חוסר יכולת השתכרות כתוצאה מבעיית בריאות, וכדי לתת מענה לצורך זה יאלץ העובד לשלם סכומים נוספים ממשכורתו לרכישת כיסויים אלה.

2. ביטוח מנהלים 
בשנות ה- 50 הגו חברות הביטוח רעיון שיווקי שהוכיח את עצמו – "ביטוח -מנהלים", שהוא בעצם רכישת תנאי הפרישה במסגרת תכנית ביטוח חיים. השם האטרקטיבי הוא למעשה שילוב של ביטוח חיים ריסק למקרה מוות + מרכיב חיסכון לגיל פרישה לכל עובד (ולאו דווקא מנהל…) שאותו ניתן למשוך כיום במשיכות חודשיות המהוות קיצבת גימלא.

באפיק זה החוסך נהנה מפרי חסכונותיו שלו ואין סבסוד צולב כמו בקרנות פנסיה, או אחידות תנאים כמו בקופות הגמל. יש גם לזכור כי מדובר בחוזה ביטוח המחייב את החברה המבטחת שלא כבאפיקים האחרים שבהם החוסך נתון לשינויים אפשריים במדיניות הקרנות
לכלי זה יתרונות משמעותיים –
הימנעות ממנגנון איזון אקטוארי המכרסם בזכויות המבוטח כתוצאה מתביעות ששולמו.*
* הבטחת מקדם הקצבה החל מגיל 60 – מעניק "פטור" מעליית תוחלת החיים.
* הגדרה מדויקת של מקצועו ותפקידו של המבוטח ותשלום בעת אי יכולתו להשתכר במסגרתם

בשנים האחרונות חלו שינויים מהותיים בביטוח המנהלים שבין היתר גרמו להפחתת זכויות בו אך גם בהוזלה בעלויות דמי הניהול (אלו נותרו עדיין מעט יקרים אל מול קרן הפנסיה).

3. קרן פנסיה

חברת העובדים הגתה בשנות ה- 20 מסלול חיסכון לעובדים שכירים לביטחון פנסיוני לעת פרישה. כך נולדו קרנות הפנסיה ההסתדרותיות, שבהם מבוטחים גם כיום מאות אלפים. חבר בקרן זכאי לפנסיית זיקנה חודשית ( שלא ניתן לפדות אותה בסכום חד-פעמי) בהגיעו לגיל פרישה וזאת בתנאי שצבר לפחות 10 שנות חברות בקרן. שיעור גמלת הזיקנה נקבע לפי מספר שנות החברות בקרן.
קרן פנסיה מקיפה כוללת גמלת זיקנה, דהיינו תשלומים חודשיים לאחר הפרישה מעבודה וכן שני מרכיבים חשובים נוספים: קיצבת נכות במקרה של אובדן כושר עבודה וגימלת שאירים לבן או בת הזוג לכל ימי חייה. (ליתומים עד הגיעם לגיל 18)

חסידי הקרנות טוענים, כי מבחינת העמית בקרן זהו היתרון החשוב של אפיק החיסכון הפנסיוני בקרן פנסיה: הבטחת הכנסה חודשית קבועה לגימלאי בפרישתו ולשאיריו במקרה מוות. כמו כן, חלק מסכומי ההשקעה מבוטחים על יד רשת ביטחון ממשלתית. כמו כן עלויות דמי הניהול זולות משמעותית על מול חלופת ביטוח המנהלים..

החסרונות במסלול זה: מכיוון שמדובר בתקנון הניתן לשינוי (בשונה מפוליסה) ולנוכח עליה בתוחלת החיים צפויים שינויים שירעו את מצב העמיתים. גם הכיסוי הביטוחי לנכות הוא כפוף שכר ואינו ניתן להתאמה למקצועו או צרכיו של המבוטח וכן הוא חלקי בהיקף התשלום.

 

התקשרו עכשיו: 073-7801252

לפרטים צרו קשר: